Witamy!!!!!

Menu gwne


:: Strona gwna

:: Patron

:: Dyrekcja

:: Nauczyciele

:: Rada Rodzicw

:: Samorzd szkolny

:: Klasy

:: Absolwenci

:: Laureaci i finalici

:: Organizacja roku

:: Plan lekcji

:: Spis podrcznikw

:: Zajcia dodatkowe

:: Konkursy

:: Wywiadwki

:: Projekt edukacyjny

:: Historia obiektu GIM2

:: Biblioteka

:: Filmoteka

:: Archiwum

Sport

 

 

 


:: FASCYNACI

 

Zakadki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciekawostki

 


 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


 


 

 

 

 

Ciekawe linki
 

 

 

 

   

 

 

ministat liczniki.org

 

 

 

Plan lekcji!! Plan lekcji!! Plan lekcji!! Plan lekcji!! Plan lekcji!! Plan lekcji!!Plan lekcji!!

 

PLAN LEKCJI 2018/2019

w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach

 

 

      PLAN LEKCJI 2018/2019          
  7:15 -8:00 III A III B III C III D III E III F  
1 8:00 - 8:45 WF - dz - SN WOS-W-011 J.polski - BC-204 matematyka - MM-206 1/2 chemia - Ch-014 1/2 chemia - CH -014 1
2 8:55 - 9:40 j.niem - a-013/ JJ -105 chemia - Ch- 014 J.polski - BC-204 WOS - W-011 historia -KK-209 religia-MS-006 2
3 9:50 - 10:35 geografia - Ro -203 religia-MS-006 WOS - W-011 chemia - CH-014 j.niem - a-013/ JJ-105 historia- KK-209 3
4 10:50 - 11:35 matematyka - IS-003 EDB-BW -103 geografia - Ro-203 WF - GJ WOS - W-011 j.ang - IB-013/ j.niem -JJ-105 4
5 11:45 - 12:30 WOS - W -011 matematyka-JF-206 J. ang - RA-205 / IB-208 j.polski - DK-210 EDB - BW-103 matematyka - IS-003 5
6 12:45 - 13:30 j.polski - DK- 210 WF - BW/GJ WF - BW/GJ  j.niem -JJ-105/ j.ang - RA-205 matematyka - IS-003 WOS-W-011 6
7 13:40 - 14:25 LW - DK - 210 j.ang- IB-208/ j.niem -JJ -105 matematyka - IS-003   WF - BW/GJ WF - BW/GJ 7
0                
1 8:00 - 8:45 WF - ED / GJ j.polski - DB -013 religia - MS-006 j.polski - DK-210 j.polski - BC-204 fizyka - MT-106 1
2 8:55 - 9:40 j.polski - DK-210 WF - BW/GJ WF - BW/GJ fizyka- MT-106 j.polski - BC-204 j.polski - DB-013 2
3 9:50 - 10:35 EDB - BW -103 technika - DD - 213 fizyka - Mt-106 informatyka - RY/ AC J. ang - RA-205 / IB-208 religia-MS-006 3
4 10:50 - 11:35 matematyka - IS-003 religia-MS-006 technika - DD- 213 informatyka - RY/ AC fizyka - Mt-106 j.ang - IB-208/ j.niem -JJ-105 4
5 11:45 - 12:30 j.ang - RA - 205 /IB -208 informatyka - RY/ AC j.niem - a-013/ JJ-105 historia- KK-209 technika - DD-213 matematyka - IS-003 5
6 12:45 - 13:30 informatyka - RY -212/ AC-212 j.ang - RA -205/ j.niem -JJ-105 matematyka - IS-003 WF - GJ technika - DD-213 biologia - G-104 6
7 13:40 - 14:25 religia - MS - 006 biologia - G -104 informatyka - RY -212  j.niem -JJ-105/ j.ang - RA-205     7
                 
1 8:00 - 8:45 j.polski - DK- 210 j.polski - DB -013 1/ 2 chemia-014 1/2 chemia-014 matematyka - IS-003 EDB- BW-103 1
2 8:55 - 9:40 biologia - G -104  j.niem -JJ-105/ j.ang - RA-205 matematyka - IS-003 religia-MS-006 historia - KK-209 j.polski - DB-013 2
3    9:50 - 10:35 matematyka - IS-003 WF - BW/GJ WF - BW/GJ J. ang - RA-205 / IB-208 biologia - G-104 geografia- Ro -203 3
4 10:50 - 11:35 WF - BW / GJ LW-W-011 historia - KK-209 j.polski - DK-210 religia - MS-006 j.ang - RA-205/ j.niem -JJ-105 4
5 11:45 - 12:30 historia - KK - 209 matematyka-JF-206 wdwr-W-011/ geogr - Ro-203 WF - GJ j.niem - a-013/ JJ-105 geogr- Ro-203 / wdwr-W-011 5
6 12:45 - 13:30 j.niem - a-013/ JJ -105 wdwr -W-011/ geogr - Ro-203 informatyka - RY -212 geogr- Ro-205 / wdwr-W-011 WF - BW/GJ WF - BW/GJ 6
7 13:40 - 14:25 wdr-W-011 / geogr-Ro-203   j.niem - a-013/ JJ-105 matematyka - MM-206 geogr- Ro-203 / wdwr-W-011 LW-SCH - 103 7
8 14:30 - 15:55 2 godz-  wf- dz/B            
1 8:00 - 8:45 j.ang - RA-205 /IB-208 fizyka - Mt-106 LW-IS-003 technika -DD-213 religia - MS-006 chemia- CH-014 1
2 8:55 - 9:40 fizyka - MT-106 matematyka-JF-206 J. ang - RA -205/ IB-208 technika -DD-213 matematyka - IS-003 historia-KK-210 2
3 9:50 - 10:35 historia - KK-208 technika-DD-213 religia-MS-006 LW-CH-014 J. ang - RA-205 / IB-208 matematyka - IS-003 3
4 10:50 - 11:35 technika - DD - 213 historia-KK-209 EDB - BW-103 religia-MS-006 chemia - CH - 014 J. ang - RA -205/ IB-208 4
5 11:45 - 12:30 chemia - CH - 014 informatyka - RY/ AC J.polski - BC-204 j.ang - IB-208/ j.niem -JJ-105 WF - BW/GJ WF - BW/GJ 5
6 12:45 - 13:30 informatyka - RY/ AC  j.niem -JJ-105/ j.ang - IB-208 technika - DD-213 WF - GJ j.polski - BC-204 j.polski - DB-013 6
7 13:40 - 14:25 WF - BW / GJ j.polski - DB-013   matematyka - MM-206 LW- BC-204 informatyka - AC -211 7
                 
1 8:00 - 8:45 1/2 chemia - CH - 014 1/2 chemia - CH - 014 matematyka - IS-003 matematyka - MM-206 informatyka - RY / AC j.polski - DB-013 1
2 8:55 - 9:40 matematyka - IS-003 j.polski - DB chemia - CH-014 EDB - BW-103 informatyka - RY / AC j.ang - RA-205/ j.niem -JJ-105 2
3 9:50 - 10:35 WF - BW / GJ geografia-Ro-203 historia- KK j.ang - IB-208/ j.niem -JJ-105 matematyka - IS-003 informatyka - AC -211 3
4 10:50 - 11:35 j.polski - DK- 210 historia-KK-209 j.ang -  Ra/IB geografia - Ro-203 WF - BW/GJ WF - BW/GJ 4
5 11:45 - 12:30 technika - DD - 213 j.ang -  Ra-205/IB biologia - G- 104 historia- KK-209 geografia - Ro-203 matematyka - IS-003 5
6 12:45 - 13:30 religia - MS -006 matematyka-JF-206 j.polski - BC biologia G- 104 J. ang - RA-205 / IB-208 technika - DD - 213 6
7 13:40 - 14:25 j.ang - RA-205 /IB-208 WF - BW/GJ WF - BW/GJ j.polski - DK -210 j.polski - BC-204 technika - DD - 213 7
8 14:30-15:10 wf-dz - B           10
9 15:10- 15:55 wf- dz-  B           11